Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

23
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 marca 2018

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229).
Projekt dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników, zawiera także rozwiązania usprawniające działalność regulatora rynku telekomunikacyjnego – prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wprowadza nowy system powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki polegające na wprowadzeniu możliwości informowania abonentów o zmianach, które zostały wprowadzone m.in. do cenników oraz danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w innej formie niż trwała, a także poprawki redakcyjne i legislacyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Witold Czarnecki (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Marek Zagórski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego – Dominik Rozkrut oraz zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Krzysztof Dyl.