Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

12
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

4 lipca 2018

 

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Cyfryzacji o Portalu Administracji Rządowej – przedstawienie doświadczeń z pierwszego etapu integracji rządowych stron www i plany rozszerzenia projektu w 2018 r.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Karol Okoński oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji – Michał Przymusiński.
Portal gov.pl jest projektem integracji stron internetowych ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich, który zakłada jeden punkt dostępu obywateli do informacji i usług administracji publicznej. Obecnie portal obejmuje strony kilku ministerstw, natomiast do końca 2018 r. zostaną zintegrowane pozostałe strony innych resortów i strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Portal będzie stanowił cyfrową mapę instytucji rządowych zawierającą gamę usług świadczonych publicznie. Portal gov.pl wspiera i ułatwia pracę redakcyjną resortów, co przekłada się na uproszczenie dostępu do ważnych z perspektywy obywatela informacji i usług. Jednym z celów projektu jest poprawienie komunikacji państwa z obywatelami poprzez dostosowanie formy przekazu do ogółu społeczeństwa bez względu na poziom kompetencji technologicznych obywateli i posiadane przez nich narzędzia odbioru. Dzięki zebraniu stron w jednej domenie ułatwione będzie wyszukiwanie konkretnych danych, związanych z aktualnymi działaniami resortów. Po zintegrowaniu stron ministerstw planowane jest stopniowe dołączanie stron urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, a także starostw powiatowych.
W dyskusji poruszano kwestie dotyczące m.in. zawartości portalu, środków identyfikacji elektronicznej i dostępności usług na urządzeniach przenośnych.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nowoczesnych technologiach w administracji publicznej.
Informację przedstawiła dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Katarzyna Anzorge-Kicińska.
Nowoczesne technologie w administracji należy w głównej mierze rozpatrywać w kontekście katalogu ogólnie dostępnych elektronicznych usług publicznych skierowanych do obywateli. Obecnie możliwe jest np. złożenie wniosku o dowód osobisty, zgłoszenie jego utraty lub uszkodzenia, zawnioskowanie o odpis aktu stanu cywilnego czy elektroniczne zgłoszenie urodzenia dziecka. Budowane są nowe e-usługi, ale również udoskonalane obecnie funkcjonujące. W najbliższym czasie planowane jest udostępnienie kolejnej partii e-usług, m.in. możliwości pobrania odpisu aktu stanu cywilnego. Planowana jest również budowa nowego rejestru dokumentów paszportowych.
W dyskusji poruszano kwestie dotyczące m.in. nowych dowodów osobistych.