Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

17
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ rozparzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1973 i 1991).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 20 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki dotyczyły m.in.:
– doprecyzowania treści pojęcia wprowadzonego do ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych w ramach tzw. Pakietu Energetycznego i odnoszącego się m.in. do powstania obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW),
– uporządkowania kwestii związanych ze sprawozdaniami przedkładanymi przez podmioty realizujące NCW w zakresie informowania o kraju pochodzenia surowców rolniczych i biomasy wykorzystywanej do wytworzenia biokomponentów,
– zapewnienia okresu przejściowego dotyczącego spełnienia przez biokomponenty (wykorzystywane do realizacji NCW) kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
– obniżenia poziomu obligatoryjnego blendingu kwartalnego dla oleju napędowego w drugim i trzecim kwartale 2018 r.,
– ujednolicenia pojęć stosowanych w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Kubów (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej Piotrowski.