Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

09
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2412 i 2553).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 20 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 7 poprawek i odrzucenie 7 poprawek. 6 poprawek zostało wycofanych przez wnioskodawców.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, m.in. dotyczyły:
– zmiany definicji „drewna energetycznego” przez rezygnację z uznania surowca drzewnego za „drewno energetyczne” na podstawie cech fizyko-chemicznych,
co w efekcie powinno umożliwić skuteczne wprowadzenie drewna energetycznego na rynek odnawialnych źródeł energii,
– upoważnienia dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego cechy drewna energetycznego,
– doprecyzowania przepisów zapewniających prawidłową ocenę formalną w aukcji projektów wiatrowych.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, m.in. dotyczyły:
– dopuszczania remontów i modernizacji niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni,
– instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Sprawozdawca – poseł Dariusz Kubiak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Golińska oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Grzegorz Tobiszowski.