Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

14
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ na posiedzeniu zamkniętym, zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów, zapoznała się z „Informacją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie wyników audytów, kontroli oraz czynności operacyjnych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w latach 2016, 2017 i 2018 wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat ujawnionych w mediach nieprawidłowości dotyczących umów zawieranych przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A.”.
Informację przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – Maciej Wąsik.