Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

16
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 maja 2018

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wnioski Prezesa Najwyższej Izby Kontroli skierowane do Komisji w dniu 2 maja br. o powołanie na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: dr hab. Patrycji Zawadzkiej, dr Macieja Baranowskiego, Barbary Chilińskiej, Joanny Wojnarowskiej oraz Małgorzaty Motylow.
Marszałek Sejmu – na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – skierował w dniu 2 maja 2018 r. do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wnioski Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o powołanie na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: dr hab. Patrycji Zawadzkiej, dr Macieja Baranowskiego, pani Barbary Chilińskiej, pani Joanny Wojnarowskiej, pani Małgorzaty Motylow – w celu przedstawienia opinii.
Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury: dr hab. Patrycji Zawadzkiej, dr Macieja Baranowskiego i Małgorzaty Motylow, natomiast negatywnie kandydaturę Joanny Wojnarowskiej.
Komisja zdecydowała o nieopiniowaniu kandydatury Barbary Chilińskiej na bieżącym posiedzeniu.
W posiedzeniu uczestniczył prezes NIK – Krzysztof Kwiatkowski.