Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

05
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 września 2018

 

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych.
Komisja uchwaliła opinię dla Prezydium Sejmu w sprawie Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. (druk nr 2726), w której rekomenduje nieprzyjęcie przedstawionego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku.
Upoważniono posła Tadeusza Dziubę (PiS) do przedstawienia powyższej opinii.
W posiedzeniu uczestniczył prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski.