Komisja do Spraw Petycji

13
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 stycznia 2018

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu. Komisja uznała przedłożoną petycję za zasadną.
Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do sytuacji, w której osobie ubiegającej się o prawo jazdy, będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia.
Projektowana ustawa sankcjonuje dotychczasowe rozwiązanie, określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponieważ jednak obowiązek składania przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy oświadczenia, że nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych, że nie ma zatrzymanego prawa jazdy oraz że nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami, będzie wynikał wprost z przepisów ustawy – ewentualne złożenie nieprawdziwego świadczenia będzie zagrożone realnymi sankcjami.
Po uchwaleniu ustawy w proponowanym brzmieniu nie będzie konieczne wydawanie nowych lub zmienianie istniejących aktów wykonawczych, w tym wspomnianego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Komisja po przedstawieniu projektu ustawy oraz odbytej dyskusji uznała za niezbędne dokonanie dodatkowych konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury oraz Biurem Legislacyjnym. W związku z tym Komisja odłożyła w czasie decyzję o skierowaniu komisyjnego projektu ustawy.

Komisja uchwaliła:
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie kursów zawodowych,
– dezyderat skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia oznakowania na opakowaniach wszystkich towarów pochodzenia odzwierzęcego, gdy zwierzęta były karmione paszą modyfikowaną genetycznie,
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.