Komisja do Spraw Petycji

16
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

1 marca 2018

 

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła wniosek Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie możliwe szybkie usunięcie drzewa zagrażającego ludziom lub obiektom budowlanym, w sytuacji gdy takiego drzewa nie usuwa właściciel nieruchomości, na której ono rośnie.
Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w powyższej sprawie.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono posła Mirosława Maliszewskiego (PSL-UED).

Komisja rozpatrzyła wniosek Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów.
Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w powyższej sprawie.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono posła Jerzego Paula (PiS).

Komisja rozpatrzyła wniosek Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy – Prawo prasowe, uchwalonej w 1984 r., do aktualnej rzeczywistości ustrojowej oraz innych ustaw.
Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w powyższej sprawie.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono posła Jacka Świata (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: generalny dyrektor ochrony środowiska – Krzysztof Lissowski oraz główny inspektor pracy – Wiesław Łyszczek.