Komisja do Spraw Unii Europejskiej

13
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

 

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ rozpatrzyła i przyjęła do wiadomości informację na temat rocznego sprawozdania z działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016 rok.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy przyjęła do wiadomości informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (9-10 października 2017 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 52, 434, 461, 557, 745, 589).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Janusz Wojciechowski.