Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

17
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 października 2017

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (druk nr 1849).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Tadeusz Dziuba (PiS).
Projekt przedłuża termin zakończenia realizacji programu wieloletniego do 2019 r., umożliwiając realizację dwóch ostatnich działań: inwestycyjnych i budowlanych, które z przyczyn niezależnych od uczelni nie zostały dotychczas zrealizowane.
Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Witold Czarnecki (PiS).

Komisja uzupełniła składy osobowe podkomisji stałych.
Do podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki wybrany został poseł Bartosz Józwiak (Kukiz15).
Do podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego wybrani zostali posłowie: Bartosz Józwiak (Kukiz15), Kinga Gajewska (PO) oraz Grzegorz Raczak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Andrzej Lesicki.