Komisja Etyki Poselskiej

17
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

Komisja Etyki Poselskiej /EPS/ na zamkniętym posiedzeniu kontynuowała rozpatrywanie sprawy dotyczącej zachowania posła Tomasza Lenza (PO) na sali plenarnej Sejmu RP podczas 46. posiedzenia Sejmu RP w dniu 18 lipca 2017 r., stanowiącej podstawę wniosku poseł Iwony Arent (PiS) i posła Grzegorza Janika (PiS) z dnia 20 lipca 2017 r.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja podjęła uchwałę nr 28/VIII w sprawie dotyczącej posła Tomasza Lenza.

Komisja rozpatrzyła sprawę dotyczącą wypowiedzi posła Piotra Misiły (N) z trybuny sejmowej w dniu 18 lipca 2017 r., podczas rozpatrywania 2. punktu porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727), stanowiącej podstawę wniosku grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z dnia 20 lipca 2017 r.
Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawiciela wnioskodawców posła Pawła Szefernakera (PiS) i poseł Małgorzaty Golińskiej (PiS) oraz wyjaśnień złożonych przez posła Piotra Misiło (N).
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja podjęła uchwałę nr 29/VIII w sprawie dotyczącej posła Piotra Misiłę.

Komisja przystąpiła do rozpatrywania sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Dominika Tarczyńskiego (PiS) w dniu 19 lipca 2017 r. zamieszczonej na łamach internetowego wydania magazynu „polskatimes.pl”, stanowiącej postawę wniosku poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (N) z dnia 20 lipca 2017 r.
Ze względu na nieobecność poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz oraz posła Dominika Tarczyńskiego Komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu rozpatrywania sprawy na kolejnym posiedzeniu.

Komisja kontynuowała dyskusję na temat propozycji zmian przepisów w regulaminie Sejmu RP w zakresie działania Komisji Etyki Poselskiej.
Komisja postanowiła o wystąpieniu do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o podjęcie przedstawionej przez Komisję Etyki Poselskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany regulaminu Sejmu, zgodnie z art. 203 regulaminu Sejmu.
Projekt ma na celu podniesienie jakości debaty publicznej.

Komisja rozpatrzyła projekt uchwały Komisji w sprawie zmiany regulaminu Komisji Etyki Poselskiej na podstawie art. 147a ust. 5 regulaminu Sejmu.
Projekt ma na celu dostosowanie regulaminu Komisji Etyki Poselskiej do regulaminu Sejmu, obowiązujących przepisów oraz usprawnienie pracy Komisji.
Komisja przekazała ww. projekt Marszałkowi Sejmu do zatwierdzenia.