Komisja Etyki Poselskiej

17
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 maja 2018

Komisja Etyki Poselskiej /EPS/ na zamkniętym posiedzeniu kontynuowała rozpatrywanie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Andrzeja Halickiego (PO) w dniu 14 września 2017 r., podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, stanowiącej podstawę wniosku posła Przemysława Czarneckiego (PiS) i posła Tadeusza Woźniaka (PiS) z dnia 11 października 2017 r.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez poseł Joannę Lichocką (PiS).
Po dyskusji Komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu rozpatrywania sprawy na kolejnym posiedzeniu.

Komisja rozpatrzyła sprawę dotyczącą wypowiedzi posła Mieczysława Kazimierza Baszko (PiS) w dniu 19 listopada 2017 r. podczas uroczystego otwarcia drogi w miejscowości Ciemne, stanowiącej podstawę wniosku Piotra Rećko starosty sokólskiego z dnia 24 listopada 2017 r.
Komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez posła Mieczysława Kazimierza Baszko (PiS).
Po dyskusji Komisja podjęła decyzję o umorzeniu sprawy.

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Cezarego Tomczyka (PO) z trybuny sejmowej w dniu 8 grudnia 2017 r., podczas rozpatrywania 6. punktu porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej podstawę wniosków: Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz osoby prywatnej.
Komisja wysłuchała uzasadnienia wniosku przedstawionego przez przedstawiciela wnioskodawcy – posła Marcina Horałę (PiS) oraz zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi przez posła Cezarego Tomczyka (PO).
Komisja odbyła dyskusję nad wnioskiem oraz przeprowadziła głosowanie. W wyniku głosowania, wniosek o zwrócenie uwagi nie uzyskał większości.

Komisja rozpatrzyła sprawę dotyczącą zachowania poseł Joanny Scheuring-Wielgus (N) w dniu 10 grudnia 2017 r. w audycji „Śniadanie w Radiu ZET”, stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość” z dnia 20 grudnia 2017 r.
Komisja wysłuchała uzasadnienia wniosku przedstawionego przez przedstawiciela wnioskodawcy – posła Marcina Horałę (PiS) oraz wyjaśnień złożonych przez poseł Joannę Scheuring-Wielgus (N.)
Po dyskusji Komisja podjęła decyzję o umorzeniu sprawy.

Komisja kontynuowała rozpatrywanie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Ryszarda Terleckiego (PiS) na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada 2017 r., stanowiącej podstawę wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna z dnia 14 listopada 2017 r
Po dyskusji Komisja podjęła uchwałę nr 36/VIII w sprawie dotyczącej posła Ryszarda Terleckiego (PiS).

Komisja zajęła stanowisko w sprawach, które do niej wpłynęły.