Komisja Etyki Poselskiej

14
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisja Etyki Poselskiej /EPS/ na posiedzeniu zamkniętym rozpatrzyła sprawę dotyczącą wypowiedzi posła Pawła Olszewskiego (PO) zamieszczonej na łamach dziennika „Gazeta Wyborcza”, stanowiącą podstawę wniosku radnego Rady Miasta Bydgoszcz – Bogdana Dzakanowskiego z dnia 18 lipca 2017 r.
Komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez posła Pawła Olszewskiego.
Po dyskusji w wyniku głosowania Komisja podjęła decyzję o umorzeniu sprawy.

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz (PiS) w dniu 10 kwietnia 2018 r., podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, stanowiącej podstawę wniosków:
– Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
– Klubu Poselskiego Nowoczesna z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Ze względu na nieobecność przedstawicieli wnioskodawców: poseł Kingi Gajewskiej (PO) i posła Marka Sowy (N) oraz poseł Krystyny Pawłowicz Komisja podjęła decyzję o przełożeniu rozpatrywania sprawy na następne posiedzenie.

Komisja zajęła stanowisko w sprawach, które do niej wpłynęły.

Komisja przeprowadziła dyskusję na temat projektu regulaminu Komisji Etyki Poselskiej. Dyskusja będzie kontynuowana na następnym posiedzeniu.

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz (PiS) w dniu 24 kwietnia 2018 r., zamieszczonej w serwisie społecznościowym Twitter, stanowiącej podstawę wniosków:
– Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita z dnia 24 kwietnia 2018 r.;
– Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
– osoby prywatnej.
Ze względu na nieobecność poseł Krystyny Pawłowicz Komisja podjęła decyzję o przełożeniu rozpatrywania sprawy na następne posiedzenie.

Komisja dokonała wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji. Na przewodniczącego Komisji został wybrany poseł Zbigniew Sosnowski (PSL-UED). Zastępcą przewodniczącego Komisji został wybrany poseł Grzegorz Długi (Kukiz’15).