Komisja Etyki Poselskiej

16
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

18 lipca 2018

Komisja Etyki Poselskiej /EPS/ na zamkniętym posiedzeniu rozpatrzyła sprawę dotyczącą wypowiedzi poseł Pauliny Hennig-Kloski (N) w dniu 6 czerwca 2018 r., podczas pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącej podstawę wniosku posła Jana Szewczaka z dnia 6 czerwca 2018 r.
Komisja wysłuchała uzasadnienia wniosku przedstawionego przez posła Jana Szewczaka (PiS), wyjaśnień przedstawionych przez poseł Paulinę Henning-Kloskę (N) oraz przeprowadziła dyskusję.
Po dyskusji Komisja podjęła uchwałę nr 40/VIII w sprawie dotyczącej poseł Pauliny Henning-Kloski.

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Marka Sowy (N) w dniu 6 czerwca 2018 r., podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z dnia 14 czerwca 2018 r.
Komisja wysłuchała uzasadnienia wniosku przedstawionego przez przedstawiciela wnioskodawcy – poseł Annę Milczanowską (PiS).
W związku z nieobecnością posła Marka Sowy (N) Komisja podjęła decyzję o przełożeniu rozpatrywania sprawy na kolejne posiedzenie.

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.

Komisja podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu RP projektu zmiany regulaminu Komisji Etyki Poselskiej.

Komisja zajęła stanowisko w sprawach, które do niej wpłynęły.