Komisja Europejska domaga się publikacji orzeczeń TK

28
Lipiec
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Komisarze zdecydowali o przejściu do drugiego etapu procedury praworządności wobec Polski. Władze w Warszawie mają trzy miesiące na zastosowanie się do zaleceń.

 

 – Komisja Europejska przyjęła zalecenia dla Polski dotyczące rządów prawa w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego i oczekuje ich wykonania w ciągu trzech miesięcy – poinformował wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Decyzja ta oznacza przejście do drugiego etapu procedury, wszczętej wobec Polski w styczniu. Według KE w naszym kraju istnieje „systemowe zagrożenie dla państwa prawa”.

KE domaga się aby rząd opublikował zaległe orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto apeluje, żeby Trybunał Konstytucyjny miał możliwość wypowiedzenia się w sprawie ustawy o Trybunale z 22 lipca. Rekomenduje również, aby rząd wykonał wydane wcześniej orzeczenia TK oraz przeprowadził reformę tej instytucji. KE apeluje także o uwzględnienie zaleceń Komisji Weneckiej i niepodważanie autorytetu Trybunału.

KE zaleca polskim władzom „przestrzeganie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 roku oraz ich pełne wykonanie; zgodnie z tymi wyrokami stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma objąć trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem przez poprzedniego ustawodawcę w październiku 2015 roku, a nie trzech sędziów wybranych przez nowego ustawodawcę bez ważnej podstawy prawnej. (…) zagwarantowanie zgodności wszelkich nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, w tym z wyrokami z dnia 3 i 9 grudnia 2015 roku i 9 marca 2016 roku oraz pełnego uwzględnienia w tych nowelizacjach opinii Komisji Weneckiej”.

Jeśli polski rząd nie zastosuje się do zaleceń, KE może zwrócić się z wnioskiem o nałożenie sankcji, łącznie z odebraniem Polsce głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych. Jednak aby te restrykcje doszły do skutku potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów członkowskich, a Węgry już zapowiedziały, że takiego wniosku nie poprą.