Komisja Finansów Publicznych

08
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Wniosek przedstawił p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Andrzej Jacyna.
Przedłożony do zaopiniowania plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia określa planowane koszty centrali NFZ, planowane koszty poszczególnych oddziałów funduszu oraz łączne przychody i koszty funduszu, które określone zostały w wysokości 88 444 557 tys. zł.

Komisja rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2626).
Projekt ma na celu:
– wprowadzenie możliwości blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
– zapewnienie spójności systemowej w zakresie blokad na krótki czas (do 72 godzin),
– wprowadzenie jednoznacznych i szczegółowych przepisów dotyczących informowania podmiotu kwalifikowanego o blokadzie przez bank w trybie wnioskowym,
– wprowadzenie zmian doprecyzowujących przepisy dotyczące przedłużania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na umożliwieniu szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wydania postanowienia o przekazaniu środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na każde zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, a nie tylko rentę o charakterze administracyjnym zasądzoną tytułem odszkodowania.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Szlachta (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarze stanu w Ministerstwie Finansów – Piotr Gruza i Tomasz Robaczyński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski.