Komisja Gospodarki i Rozwoju

18
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju i Finansów na temat aktualnego stanu polskiej gospodarki w świetle podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Chorąży.
Wpływ na bieżącą sytuację gospodarczą Polski ma poprawa koniunktury gospodarczej na świecie w I półroczu 2017 r. oraz perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro. Czynniki wewnętrzne to zmiany legislacyjne oraz wdrażane nowe rozwiązania. Bezpośrednio na wskaźniki gospodarcze wpływają np. program Rodzina 500 plus, eliminacja barier regulacyjnych i administracyjnych. Minister poinformował, że bieżący rok przyniósł poprawę koniunktury w polskiej gospodarce, która rozwija się stabilnie. Pozytywne tendencje w postaci wzrostu PKB na poziomie ok. 4% znajdują odzwierciedlenie w poprawie sytuacji zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców.
W 2016 r. poprawiła się sytuacja osób ubogich, lepsze są nastroje konsumentów, którzy dobrze oceniają możliwość oszczędzania pieniędzy. Nastąpił także wzrost dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych.
Sytuacja w sektorze przedsiębiorstw poprawiała się ze względu na wzrost sprzedaży, wynika z pozytywnych tendencji na rynku pracy i środków z programu Rodzina 500 plus. Firmy jednak sygnalizowały trudności ze znalezieniem pracowników. Problem ten może być barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw najbliższych miesiącach. Korzystne są wyniki produkcji w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wyniósł 5,9% rok do roku.
Minister Paweł Chorąży podkreślił, że w dalszym ciągu niezbędne są działania poprawiające pozycję Polski, ograniczające bariery hamujące działalność innowacyjną oraz eliminujące bariery regulacyjne i biurokratyczne.
W dyskusji posłowie zwracali uwagę na wzrost podatków i wprowadzanie nowych podatków oraz opłat, zapaść polskich inwestycji w III kwartale tego roku, przenoszenie firm za granicę, negatywne dla rynku pracy skutki obniżenia wieku emerytalnego.
W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów – Sławomir Dudek oraz dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK – Sławomir Grzelak.