Komisja Gospodarki i Rozwoju

13
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ zaopiniowała dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293).
Projekt reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawiciela rządu o projekcie ustawy oraz przeprowadzeniu dyskusji z udziałem przedstawicieli organizacji i środowisk gospodarczych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.
Jednocześnie Komisja wnosi o zawarcie w ustawie obowiązku systemowego wsparcia informacyjno-edukacyjnego dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie instytucji zarządcy i zarządu sukcesyjnego, łącznie z wzorcowymi dokumentami.

Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307). Przewodnicząca podkomisji została poseł Ewa Malik (PiS).
Projekt określa: zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.
W posiedzeniu uczestniczyli podsekretarze stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – Mariusz Haładyj i Tadeusz Kościński.