Komisja Gospodarki i Rozwoju

09
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

 

Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ kontynuowała rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307).
Projekt określa: zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki dotyczące m.in.:
– uchylenia obowiązku rozdzielenia dochodów na poszczególne zezwolenia/decyzje o wsparciu, w przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedno zezwolenie/decyzję o wsparciu;
– dookreślenia sposobu ustalania podatku do zwrotu w przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedno zezwolenie/decyzję o wsparciu i rozlicza dopuszczalną pomoc publiczną zgodnie z kolejnością wydawania zezwoleń;
– wprowadzenia przepisu nakazującego fizyczny zwrot podatku – bez możliwości zaliczenia go na poczet niewykorzystanej pomocy.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Ewa Malik (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – Tadeusz Kościński.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2333). Przewodniczącą podkomisji została poseł Anna Czech (PiS).
Projekt ma na celu poprawę otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Najważniejsze zmiany służą wprowadzeniu takich rozwiązań, które – z poszanowaniem istotnych interesów publicznych – umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów PPP.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Witold Słowik.