Komisja Gospodarki i Rozwoju

09
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2549 i 2612).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 7 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 5 poprawek i odrzucenie 2 poprawek.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały charakter redakcyjno-legislacyjny.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały na celu rozszerzyć definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, a także wyłączyć odpowiedzialność osoby za czyny nieuczciwej konkurencji, gdy informacje zostały pozyskane na podstawie nieodpłatnej czynności prawnej – również wtedy, gdy osoba ta o tym nie wiedziała ani przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć.
Sprawozdawca – poseł Wojciech Murdzek (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak.