Komisja Gospodarki i Rozwoju

16
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

18 lipca 2018

Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744).
Uzasadnienie projektu przedstawiła prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Małgorzata Stręciwilk.
Celem projektowanych zmian jest doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych.
Komisja przyjęła poprawki redakcyjno-legislacyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Gawron (PiS).