Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk nr 2499).
Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Anna Moskwa.
Projekt ma na celu dostosowanie przewidzianych w ustawie o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską odesłań do jednostek redakcyjnych nowej ustawy – Prawo wodne.
Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Jerzy Wilk (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła Informację z wykonania w 2017 r. programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2018 (druk nr 2440).
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Anna Moskwa, zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni – Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej w Urzędzie Morskim w Słupsku – Maciej Jeleniewski oraz główny inspektor w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Piotr Domaradzki.
W ustawie budżetowej na 2017 r. na realizację „Programu ochrony brzegów morskich” zabezpieczono wydatki w łącznej kwocie 34 000 tys. zł z przeznaczeniem dla Urzędów Morskich w Gdyni, Szczecinie i Słupsku. Podejmowane w ramach Programu działania obejmowały: sztuczne zasilanie plaż, budowę, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegów oraz monitoring. Wydatki zostały zrealizowane w 98,97%.
Referenci poinformowali o realizacji zadań planowanych w 2018 r. Należą do nich m.in.: przebudowa opasek brzegowych w Jarosławcu i Ustroniu Morskim, umocnienia brzegowe w Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej oraz Rewie, sztuczne zasilanie brzegu morskiego w rejonach: Władysławowo-Kuźnica, Kuźnica-Jurata, Jarosławiec, Niechorze-Rewal, monitoring brzegu – w tym skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej.
Komisja wnosi o przyjęcie informacji z druku nr 2440.
Sprawozdawca – poseł Ewa Szymańska (PiS).