Komisja Infrastruktury

14
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 grudnia 2017

Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła wniosek KP Kukiz15 o zmianę w składzie Prezydium Komisji.
Przewodniczący KP Kukiz15 zwrócił się o odwołanie z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji – posła Sylwestra Chruszcza (obecnie Wolni i Solidarni) i powołanie na tę funkcję posła Roberta Mordaka (Kukiz15).
Wniosek o odwołanie posła Sylwestra Chruszcza nie uzyskał większości w głosowaniu (za – 0, przeciw – 13, wstrzymało się – 7).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji:
– Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz autorów studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości na temat przeglądu projektu budowy Kolei Dużych Prędkości.
– Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w rozwoju krajowej produkcji na potrzeby transportu kolejowego, w kontekście przygotowań do budowy Kolei Dużych Prędkości.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Bittel, przedstawił historię projektu oraz sytuację obecną projektu budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP), w tym kolejnych etapów opracowywania studium wykonalności. Poinformował, że zgodnie z decyzją z grudnia 2011 r. przesunięto realizację projektu do roku 2030. Zaznaczył, że decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu powinna opierać się na rzetelnych analizach i wpisywać się w synergiczny i zrównoważony plan transportowy, uwzględniający również budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego „Solidarność”. Jedną z kluczowych decyzji jest maksymalna prędkość pociągów jeżdżących w ramach KDP (rozważane jest, czy opłacalna będzie prędkość powyżej 250 km/h) oraz sposób finansowania całości projektu (szacowany na ok. 40 mld zł).
Minister przedstawił również założenia wykorzystania innowacyjnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Potwierdził, że rząd jest gotowy do tego typu przedsięwzięć, w szczególności w ramach zakupu: wagonów do składów typu push-pull; lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zaznaczył, że istnieje potrzeba wprowadzenia zamówień dużych serii tych urządzeń.
Menadżer projektu Luxtorpeda 2.0 – Aleksander Wołowiec, reprezentujący Polski Fundusz Rozwoju dodał, że przy założeniu projektu innowacyjnego, czas projektowania tego typu urządzeń może wynosić 5-6 lat. Podkreślił, że potrzebny jest stały dialog technologiczny między zamawiającym a producentem.
Dyskusja dotyczyła przede wszystkim: warunków przetargowych; wykluczenia kolejowego niektórych ośrodków miejskich (m.in. Bydgoszczy), przebiegu KDP; połączenia KDP z tożsamymi sieciami zagranicznymi; sposobu finansowania projektów kolejowych; koncepcji docelowej sieci kolejowej; nowej infrastruktury i taboru na potrzeby KDP; konkurencyjności KDP dla innych rodzajów transportu; sposobów zasilania sieci KDP; projektów w ramach programu Luxtrorpeda 2.0.; potrzeby systemowego podejścia do transportu; braków kadrowych w branży transportu kolejowego.