Komisja Infrastruktury

13
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 lutego 2018

Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1714).
Projekt dotyczy zniesienia dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do rodzaju schorzenia, a także utworzenia internetowej bazy informacji o dostępnych pojazdach na egzamin.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki legislacyjne zmieniające datę wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Rafał Weber (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury –Marek Chodkiewicz.