Komisja Infrastruktury

13
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Infrastruktury /INF/ przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK – Tomasz Emiljan.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2295).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Grzegorz Raniewicz (PO).
Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do sytuacji, w której osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, że nie został orzeczony w stosunku do niej sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem bądź nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.
Komisja przyjęła poprawkę dotyczącą terminu wejścia ustawy w życie.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Bogdan Rzońca (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Marek Chodkiewicz.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą oceny funkcjonowania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.
Informację przedstawili: sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz główny inspektor nadzoru budowlanego – Norbert Książek.
Powyższa ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, a także zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie, tj. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) oraz 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (WINB).
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podkreślił, że od początku swojego funkcjonowania ustawa o wyrobach budowlanych była kilkakrotnie nowelizowana. Na jej podstawie GUNB może m.in. prowadzić kontrole planowe i doraźne. W 2017 roku: 1607 razy przeprowadzono kontrole rynku (planowe i doraźne), skontrolowano 4284 wyrobów budowlanych oraz przeprowadzono 12 inspekcji budów pod kątem stosowania wyrobów budowlanych.
W dyskusji zwrócono uwagę m.in. na niskie wynagrodzenia pracowników wojewódzkich inspektoratów oraz tym samym zwiększającą się fluktuację kadry pracowniczej, konieczność dofinansowania GUNB i WINB.