Komisja Infrastruktury

09
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Infrastruktury /INF/ wysłuchała informacji Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat terminali na wschodniej granicy państwa i dostępu do rynku azjatyckiego.
Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego – Radosław Pacewicz, przedstawił sytuację przepływu towarów z wykorzystaniem kolei, zaznaczając, że w ramach przewozów „całopociągowych” transport kolejowy jest ok. 2,5 krotnie szybszy od morskiego, jednak koszt przewiezienia kontenera jest niższy przy wykorzystaniu transportu morskiego. Pomimo rosnącej roli kolei to, według prognoz, porty morskie będą pełniły główną rolę przeładunkową przez najbliższe lata. Z punktu widzenia Polski, najważniejsze międzynarodowe towarowe połączenia kolejowe związane są z realizacją tzw. Jedwabnego Szlaku. Ma to bezpośredni związek ze znaczącym wzrostem wymiany handlowej Polski z Chinami, dla których coraz większe znaczenie odgrywa potencjał transportowy Polski, leżącej na euro-azjatyckim szlaku handlowym.
Wiceprezes UTK omówił potencjał przejść granicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia w Małaszewiczach. Wskazał również na istotne problemy obsługi pociągów w rejonie Małaszewicz m.in. szlaki jednotorowe dwukierunkowe, nierytmiczne kursowanie pociągów białoruskich, braki w dokumentach przewozowych, działalność przemytników. Poinformował również o możliwości „ominięcia” Polski przez ruch tranzytowy Chiny-Europa, w związku z inwestycjami finansowanymi przez UE w Bułgarii i Rumunii oraz zaangażowanie Chin w modernizację trasy Belgrad – Budapeszt.
Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury – Tomasz Buczyński dodał, że Chiny obecnie dywersyfikują kanały dostaw, co może być dla Polski dużą szansą, pod warunkiem odpowiedniego wykorzystania infrastruktury przejść kolejowych.
Dyskusja dotyczyła przede wszystkim kwestii: wykorzystania nieużywanej poprzemysłowej infrastruktury kolejowej poza przejściami granicznymi (np. w centrum Polski) do odpraw międzynarodowych; wydłużenia linii kolejowych do Gliwic i Kędzierzyna Koźla (obecnie trwają analizy opłacalności); wykorzystania nowych kolejowych korytarzy transportowych; bezpieczeństwa taboru kolejowego; koncepcji docelowej sieci kolejowej i jej przepustowości; nowej infrastruktury na potrzeby tzw. Jedwabnego Szlaku i dostosowanie go do potencjalnej podaży; przewozu kontenerów koleją w ramach koncepcji „tiry na tory”.
Przewodniczący Komisji zapowiedział kontynuowanie tematyki posiedzenia w drugim półroczu 2018 r.