Komisja Infrastruktury

19
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 lipca 2018

 

Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.” (druk nr 2595).
Informację przedstawił sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Konrad Romik.
Rok 2017 był okresem, w którym na polskich drogach odnotowano istotną poprawę bezpieczeństwa w stosunku do roku 2016. Dane odnoszące się do całego kraju wskazują na spadek liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych i rannych. Jednocześnie po raz kolejny odnotowano wzrost liczby kolizji na drogach. W ciągu ostatniej dekady odnotowano również blisko 50% spadek liczby zabitych na polskich drogach oraz ponad 30% spadek liczby ofiar ciężko rannych. Badanie ewaluacyjne wskazało, że wdrożenie w życie działań zgodnych z kierunkiem Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, a szczegółowo ujętych w programach realizacyjnych na okres 2013 r. oraz na lata 2014-2015 i 2015-2016, przyczyniło się (przynajmniej w niektórych aspektach) do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jednakże tempo tych zmian jest nadal niewystarczające. W dalszym ciągu Polska znajduje się w gronie państw UE o najwyższym zagrożeniu życia i zdrowia w ruchu drogowym. Gorzej wypadają tylko Chorwacja, Bułgaria i Rumunia.
W dyskusji zwrócono uwagę m.in. na:
– zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych i poboczy dróg,
– kwestię rowerzystów i ich nieodpowiednie poruszanie się po drogach,
– jakość materiałów odblaskowych oraz ich stosowanie,
– nieodpowiednie i pozorne szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kategorii C i C+E,
– brak na rynku pracy kierowców posiadających prawa jazdy kategorii C lub C+E,
– brak szkół uczących w zawodzie kierowca-mechanik,
– zły stan techniczny pojazdów (import używanych aut z zagranicy, kiepska jakość ogumienia).