Komisja Infrastruktury

31
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Infrastruktury /INF/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji Ministra Infrastruktury w zakresie zaawansowania prac Głównego Inspektora Transportu Drogowego do funkcji operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat”.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Marek Chodkiewicz oraz główny inspektor transportu drogowego – Alvin Gajadhur.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o drogach publicznych z dnia 8 grudnia 2017 r. zadania związane z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych zostały przeniesione z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD). Do GITD przeniesiono także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. Powyższe przepisy mają wejść w życie 3 listopada 2018 roku.
W dyskusji zwrócono uwagę m.in.:
– na brak wystarczającego doświadczenia GITD do obsługi tak dużego systemu (przynoszącego dziennie dochód około 5,5 mln złotych),
– krótki, 3,5 miesięczny czas na przejęcie zadań przez GITD od GDDKiA.
Przedstawiciele ministerstwa poinformowali, że do tej pory stworzono struktury wewnętrzne w GITD, a nad przejęciem systemu pracuje już około 80 osób. Podpisano szereg umów i porozumień (m. in. z Politechniką Warszawską, WAT, Instytutem Łączności, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych) dotyczących wsparcia IT i stworzenia jednolitego systemu. Podkreślono, że obecny system poboru opłat jest przestarzały i w związku z tym, razem z Krajową Administracją Skarbową, prowadzone są prace nad stworzeniem nowego systemu poboru opłat SENT, który swym działaniem obejmie wszystkie drogi krajowe i autostrady w Polsce (również odcinki autostrad koncesyjnych). Będzie to szybki i nowoczesny system, opierający się na geolokalizacji pojazdów, który w przyszłości będzie mógł być „wpięty” w europejski system poboru opłat.