Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

14
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

26 października 2017

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784).
Projekt ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w celu poprawy funkcjonujących rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki polegające m.in. na doprecyzowaniu, że konsument nie może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeśli została ona zawarta na podstawie negocjacji ustnych prowadzonych w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Grzegorz Janik (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Dariusz Rogowski.