Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

11
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 listopada 2017

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła informację na temat podatku od nieruchomości od obiektów sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Ośrodka Sportu), stacji narciarskich i obiektów turystycznych.
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Wiesław Janczyk.
Informacja dotyczyła wysokości zobowiązań podatkowych Ministerstwa Sportu i Turystyki w odniesieniu do nieruchomości będących w jego trwałym zarządzie oraz Centralnego Ośrodka Sportu w odniesieniu do nieruchomości, których jest właścicielem i na których są posadowione obiekty sportowe lub turystyczne.
W dyskusji posłowie pytali m.in.: czy ww. podatki uszczuplą dochody gmin.

Komisja rozpatrzyła informację na temat e-sportów.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Karol Okoński.
Początki zawodów e-sportowych sięgają lat 70. Ze względu na ogromne, stale zwiększające się zainteresowanie kibiców zawody e-sportowe znajdują się w grupie popularnych form spędzania wolnego czasu i stały się dochodową działalnością.
W dyskusji posłowie podkreślali, że należy poszukiwać równowagi pomiędzy dynamicznym rozwojem rynku e-sportów a promowaniem zdrowego trybu życia.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Sportu i Turystyki na temat działalności Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i Polskiej Agencji Antydopingowej.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera, dyrektor Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego – Urszula Włodarczyk oraz p.o. dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej – Michał Rynkowski.
Instytut Sportu prowadzi badania i prace rozwojowe w obszarze ochrony zdrowia i kultury fizycznej, a jego głównymi obszarami działalności są m.in. monitoring przygotowań olimpijskich i diagnostyka sportowa.
Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) kontroluje doping w sporcie, rocznie bada około 3 tys. próbek.
W 2019 roku odbędzie się światowa konferencja antydopingowa w Katowicach pod patronatem Agencji. Dotychczas POLADA obsługiwała The World Games we Wrocławiu, gdzie wykonano 40 badań. Była to pierwsza duża kontrola przeprowadzona przez Agencję. Została ona oceniona bardzo dobrze przez Światową Agencję Antydopingową i organizatora zawodów.

Komisja rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Dopuszczanie do obrotu suplementów diety”.
Informację przedstawił dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi – Przemysław Szewczyk.
NIK oceniła, że nierzetelna realizacja zadań związanych z wprowadzaniem do obrotu suplementów diety, nieskuteczny nadzór nad ich jakością zdrowotną, a także w niedostatecznym stopniu prowadzona edukacja żywieniowa w zakresie tych produktów nie zapewniają w Polsce odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa suplementów diety. Przyczyny takiego stanu należy upatrywać głównie w niedostatecznie chroniących konsumentów regulacjach prawnych związanych z wprowadzaniem suplementów do obrotu, ich reklamą oraz nadzorem nad bezpieczeństwem produktów znajdujących się w obrocie.
W dyskusji posłowie poruszali problemy wszechobecnych reklam suplementów, obecności w ich składzie niedozwolonych środków i sprowadzania tańszych suplementów z zagranicy. Podkreślano potrzebę pogłębionej dyskusji nad tematem na posiedzeniu z Komisją Zdrowia.