Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

14
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 grudnia 2017

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła informację na temat działalności Polskiego Związku Szachowego oraz planów działalności w najbliższej przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji szachów w szkołach.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera oraz sekretarz generalny Polskiego Związku Szachowego – Waldemar Taboła.
Głównymi celami Polskiego Związku Szachowego jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz koordynacja działań wojewódzkich związków szachowych. PZSzach działa poprzez okręgowe związki szachowe we wszystkich 16 województwach i zrzesza ok. 73 tys. aktywnych zawodników w 399 klubach. Jego działalność jest głównie finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez związek od 4 lat jest nauka gry w szachy dzieci z klas I-III w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole”. Obecnie projektem objętych jest ok. 1,1 tys. szkół podstawowych oraz ponad 70 tys. dzieci.
W dyskusji posłowie pytali m.in. o zakres projektu edukacyjnego.

Komisja rozpatrzyła informację na temat działalności Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz planów działalności na przyszłość.
Informację przedstawił prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego – Dariusz Szumacher.
Polski Związek Tenisa Stołowego zrzesza 649 klubów, 7228 licencjonowanych zawodników, 361 trenerów i 111 sędziów. Za najważniejsze swoje zadania uznaje m.in. działania na rzecz rozwoju tenisa stołowego we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. PZTS prowadzi szkolenie kadr narodowych we wszystkich grupach wiekowych, które finansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z uwagi na potrzebę systemowego podejścia do rozwoju polskiego tenisa stołowego Zarząd PZTS podjął działania zmierzające do powstania i wdrożenia Narodowej Strategii Rozwoju Tenisa Stołowego na lata 2018-2034.
W dyskusji posłowie pytali m.in.: o przewidziane w strategii powołanie Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego PZTS oraz utworzenie na bazie silnych klubów sportowych wojewódzkich centrów szkolenia tenisa stołowego i ich planowaną liczbę; o przyczyny przewagi krajów azjatyckich (Chiny, Japonia) w zawodach tenisa stołowego.