Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

16
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 lutego 2018

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła informację na temat bezpieczeństwa na stadionach podczas rozgrywania meczów piłkarskich po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywek.
Informację przedstawił zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – Dariusz Dymiński oraz zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Cichomski.
W okresie od 14 lipca do 18 grudnia 2017 r. Policja prowadziła działania zabezpieczająco-ochronne w związku z rozegraniem 597 meczów piłki nożnej, z których 105 miało status imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Do głównych problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na stadionach podczas rozgrywania meczów piłki nożnej należały m.in.: brak regulacji prawnych dotyczących użycia sił policyjnych w przypadku imprez nieposiadających statusu imprezy masowej; nieformalne przyzwolenie klubów piłki nożnej na niezgodne z prawem zachowania kibiców, np. wnoszenie wyrobów pirotechnicznych na stadion; używanie przez kibiców wyrobów pirotechnicznych z narażeniem utraty życia lub zdrowia; niechętny stosunek klubów piłki nożnej do nakładania na kibiców zakazów uczestnictwa w imprezie masowej w postaci tzw. zakazów klubowych.
Krajowy koordynator ds. współpracy z kibicami Polskiego Związku Piłki Nożnej – Dariusz Łapiński oraz prezes Ekstraklasa S.A. – Marcin Animucki przedstawili wspólne propozycje rozwiązania ww. problemów poprzez wprowadzenie „zasady trzech kroków”: zaostrzenie kar za wnoszenie i używanie przez kibiców wyrobów pirotechnicznych; umożliwienie sędziom przerwania zawodów w skrajnych przypadkach użycia wyrobów pirotechnicznych; umożliwienie PZPN i Ekstraklasie wskazywania meczów bez udziału kibiców gości.
W dyskusji posłowie pytali m.in. o: obchodzenie zakazu wnoszenia wyrobów pirotechnicznych na stadion, próby aresztowania sprawców podczas użycia wyrobów pirotechnicznych oraz konsekwencje karne dla tych osób, a także omówili propozycje zmian przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.