Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

10
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła informację na temat przygotowań do letniego sezonu turystycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych.
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jarosław Stawiarski.
Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, których celem jest transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2302 w sprawie usług turystycznych i powiązanych z nimi usług. Nowe uregulowania zakładają poprawę istniejących rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i podmiotów ułatwiających nabywanie usług turystycznych.
Minister poinformował również o prowadzonej renowacji szlaków turystycznych i rowerowych oraz o budowie i upowszechnianiu sieci turystycznych marek terytorialnych.

Komisja rozpatrzyła informację na temat bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych.
Informacje przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki – Jarosław Stawiarski, zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA – Dariusz Minkiewicz, dyrektor Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji – Zdzisław Sudoł oraz sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Konrad Romik.
W 2017 roku odnowione zostało 915.5 km ścieżek rowerowych, a w roku bieżącym planowana jest renowacja 402 km szlaku rowerowego EuroRoute R-1 przebiegającego od Kostrzyna nad Odrą przez Piłę, Grudziądz do Fromborka. Odnowione zostało również 450 km tras rowerowych w okolicach Szklarskiej Poręby.
Biuro Ruchu Drogowego oraz Komenda Główna Policji monitorują stan bezpieczeństwa rowerzystów na ścieżkach oraz prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne.

Komisja rozpatrzyła informację na temat planów zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych w Polsce w sezonie letnim 2018 r.
Informację przedstawił dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA – Andrzej Świderek.
Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na terenach wodnych ponoszą dyrektorzy parku narodowego lub krajobrazowego, osoby fizyczne, prawne, jednostki prowadzące działalność w zakresie sportu i rekreacji lub wójt, burmistrz, prezydent miasta na pozostałym obszarze. W ramach tego obowiązku właściwa jest współpraca z Policją, oznakowanie terenów, prowadzenie działań profilaktycznych i informacyjnych.
Poszczególne komendy Policji przygotowały terytorialne plany działania.

Komisja rozpatrzyła informację na temat bezpieczeństwa na stokach narciarskich w Polsce po sezonie zimowym 2017 r.
Informację przedstawił: sekretarz stanu w MSiT – Jarosław Stawiarski oraz p.o. dyrektor Biura Prewencji w KGP – Rober Kumora.
Minister Sportu i Turystyki wspiera bezpieczeństwo na stokach narciarskich poprzez promowanie właściwych postaw turystów (m.in. przez promowanie używania kasków i trzeźwości na stokach).
Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne przeprowadziły ogólnopolską kampanię „Bezpieczny stok” skierowaną zwłaszcza do dzieci i młodzieży szkolnej.