Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

05
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.
Sprawozdanie przedstawiła wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w NIK – Ilona Kielan-Glińska.

Komisja rozpatrzyła informację na temat walki z korupcją w sporcie.
Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jarosław Stawiarski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA – Mariusz Ciechomski, zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA – Dariusz Minkiewicz, radca Wydziału do Walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji – Grzegorz Saller oraz przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej – Mikołaj Bednarz.
Przedstawione zostały główne założenia walki z korupcją w sporcie w wymiarze krajowym i międzynarodowym identyfikowanej jako „sprzedajność” po stronie sędziów, zawodników, działaczy sportowych i innych uczestników profesjonalnych zawodów sportowych oraz związanych z zakładami wzajemnymi i tzw. sprzedawaniem meczów.