Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

10
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 września 2018

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła informację Ministra Sportu i Turystyki na temat działalności Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera, prezes Zarządu Fundacji Orły Sportu – Łukasz Strzelecki oraz dyrektor zarządzający Fundacji – Marek Jędrzejewski.
W 2017 roku na mocy oświadczenia woli Ministra Finansów i Rozwoju, Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej zmieniła nazwę na Fundacja Orły Sportu.
W informacji omówione zostały projekty realizowane przez Fundację w 2018 roku oraz prowadzona przez nią działalność hotelowa i gastronomiczna.
W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność kontynuacji programu „Orlików” i przeprowadzenia koniecznej konserwacji i remontu wielu obiektów.

Komisja rozpatrzyła informację na temat działalności Polskiej Fundacji Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „TEAM 100”.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera oraz dyrektur Instytutu Sportu – Urszula Włodarczyk.
Zaprezentowane zostały podstawowe aspekty działalności Fundacji oraz funkcjonowanie systemu finansowania utalentowanych młodych sportowców.