Komisja Kultury i Środków Przekazu

14
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego (druk nr 1826).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Paweł Arndt (PO).
Powstanie Wielkopolskie 1806 roku było zbrojnym wystąpieniem Polaków przeciw władzom pruskim. Należy do nielicznych – obok Powstania Wielkopolskiego 1918 roku i II powstania śląskiego – zakończonych sukcesem powstań w historii Polski. Uchwała jest wyrazem pamięci i szacunku wobec wysiłków powstańców, a także podziękowaniem za ich odwagę i poświęcenie oraz za zmysł polityczny i realistyczne wykorzystanie okoliczności dla dobra sprawy polskiej.
Komisja przyjęła poprawki stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Małgorzata Kidawa-Błońska (PO).

Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druk nr 1839).
Senat zaproponował jedną poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka polegała na dodaniu daty pacyfikacji Michniowa.
Sprawozdawca – poseł Urszula Pasławska (PSL).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono poseł Elżbietę Kruk (PiS).

Komisja rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druki nr 1604, 1793 i 1812).
Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka stanowiła, iż dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, oraz że dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Czabański (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski.