Komisja Kultury i Środków Przekazu

11
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 listopada 2017

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej (druk nr 1990).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Józef Brynkus (Kukiz15).
Rewolucja bolszewicka, która wybuchła w 1917 r., zmieniła oblicze Rosji, a później znacznej części świata, a jej tragiczne skutki społeczne i ekonomiczne odczuwane są w wielu krajach i samej Rosji do dzisiaj. Celem uchwały jest oddanie hołdu wszystkim ofiarom bolszewickiej przemocy na całym świecie.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na zmianie akapitu III na brzmienie: „wiele państw cywilizowanego świata jeszcze przez kolejne lata obojętnie przyjmowało demagogię Niemców, a z aplauzem obłudną propagandę Sowietów”, a także zmianie brzmienia ostatniego akapitu na treść: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia ideologię, która doprowadziła do tragedii wielu milionów ludzi i oddaje hołd wszystkim ofiarom bolszewickiej rewolucji”.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Zielińska (Kukiz15).

Komisja rozpatrzyła wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi (druki nr 1970 i 1978).
W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu i 19 poprawek. Komisja wnosi o odrzucenie wniosku i przyjęcie wszystkich poprawek.
Poprawki dotyczyły m.in.:
– zmiany nazwy Instytutu Solidarności i Odwagi na „Instytut Solidarności i Męstwa”,
– dodania artykułu mówiącego o inicjatywie nadawania przez Instytut Medalu „Virtus et Fraternitas” oraz zasad nadawania tego odznaczenia,
– przepisu dotyczącego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług z tytułu wyposażenia Instytutu.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Kruk (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Magdalena Gawin.