Komisja Kultury i Środków Przekazu

14
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 grudnia 2017

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o dotacji przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dochody z inwestowania którego przeznaczone są na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie (druk nr 2084).
Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Elżbieta Kruk (PiS).
Celem projektu jest zapewnienie stałej, profesjonalnej opieki nad Cmentarzem Żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej i zachowanymi na nim pomnikami nagrobnymi. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Rzeczpospolita Polska uratuje materialną pamiątkę po eksterminowanej społeczności żydowskiej i potwierdzi swoją dotychczasową politykę ochrony pamięci ofiar drugiej Wojny Światowej.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Kruk (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (druk nr 1949).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Krzysztof Mieszkowski (N).
Projekt ma na celu uczczenie 200. rocznicy założenia Ossolinuem – jednego z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej, którego bogate zbiory biblioteczne obejmują ważne dla polskiej historii starodruki i rękopisy.
Komisja przyjęła poprawki stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Mieszkowski (N).

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy (druk nr 1951).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Krzysztof Mieszkowski (N).
W 2017 roku mija 100 lat od zapoczątkowania polskiej awangardy – artystycznego nurtu, który radykalnie zmienił sposób myślenia o sztuce, wyznaczając jej nowe kierunki i cele.
Komisja przyjęła poprawki stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Mieszkowski.