Komisja Kultury i Środków Przekazu

20
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 maja 2018

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich (druk nr 2515).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Czesław Sobierajski (PiS).
Powstania śląskie stanowią przykład wkładu pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem jej odbudowę, co miało istotny wpływ ma kształt odrodzonego i niepodległego państwa polskiego.
Komisja przyjęła poprawki stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Sośnierz (PiS).

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz (druk nr 2517).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Piotr Babinetz (PiS).
15 sierpnia 2019 r. mija 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz, działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Komisja przyjęła poprawki doprecyzowujące oraz stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Piotr Babinetz (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (druk nr 2518).
Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Barbara Bubula (PiS).
20 maja 2019 r. mija 100 lat od urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, którego losy i twórczość stanowią świadectwo cierpień człowieka żyjącego w czasach totalitarnej przemocy i kryzysu wartości.
Komisja przyjęła poprawki stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Barbara Bubula (PiS).

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej (druk nr 2516).
Uzasadnienie projektu przestawiła poseł Elżbieta Kruk (PiS).
W 1569 roku w obecności Zygmunta II Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej, mający szczególne znaczenie dla Polski oraz dla Europy.
Komisja przyjęła uwagi stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Kruk (PiS).