Komisja Kultury i Środków Przekazu

10
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci (druk nr 2558).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS).
Generał Jan Henryk Dąbrowski jako twórca Legionów Polskich przyczynił się do odrodzenia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, stając się symbolem dążeń niepodległościowych Polaków. W istotnym stopniu przyczynił się także do odrodzenia polskiej państwowości w postaci Księstwa Warszawskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd postaci i dokonaniom gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na zmianie szyku akapitu VII dotyczącego powstania hymnu narodowego, a także poprawki stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Joanna Lichocka (PiS).