Komisja Kultury i Środków Przekazu

09
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ rozpatrzyła przedstawione przez Radę Języka Polskiego Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2015-2016 (druk nr 1570).
Sprawozdanie przedstawiła sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk – dr hab. Katarzyna Kłosińska.
W sprawozdaniu omówiono promocję polszczyzny na stronach internetowych ambasad i konsulatów oraz instytutów polskich. Promocja taka jest jednym z zadań polskiej polityki zagranicznej. W tym celu Rada Języka Polskiego przeanalizowała szczegółowo 142 strony we wszystkich wersjach językowych oraz zbadała sposób prezentacji informacji o polszczyźnie, jak i ich zawartość merytoryczną. RJP zwróciła uwagę, że analizowane strony promują polszczyznę w sposób daleki od ideału. W wielu przypadkach brak jest wszystkich wersji językowych strony – zwłaszcza wersji polskojęzycznych, a ich struktura jest często niejednolita i nieprzejrzysta. Niestety wiele danych jest nieaktualnych, a informacje o polszczyźnie podawane są w dużym stopniu chaotycznie.
W dyskusji posłowie pytali o kwestię zawartości merytorycznej informacji o języku polskim. Chcieli wiedzieć, dlaczego brak jest wyraźnego jednolitego zestawu informacji niezbędnych do skutecznej promocji polszczyzny, a większość stron zawiera informacje szczątkowe lub fragmentaryczne. Stwierdzono, że należy stworzyć jeden skrócony i klarowny tekst promujący polszczyznę, jak również prezentować elementy ukazujące językowo-kulturową tożsamość Polaków.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Barbara Bubula (PiS).