Komisja Łączności z Polakami za Granicą

09
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisja Łączności z Polakami za Granicą /LPG/ pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Karoliny Cemki na stanowisko Konsula Generalnego RP w Barcelonie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jakuba Wawrzyniaka na stanowisko Konsula Generalnego RP w Kolonii.

W ramach spraw bieżących poseł Joanna Fabisiak (PO) poruszyła kwestię możliwości i formy uczestnictwa członków Komisji w spotkaniach organizowanych z kierownictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz uczestnikami dorocznej narady ambasadorów. W dorocznej naradzie ambasadorów uczestniczą ambasadorowie, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, kandydaci na ambasadorów oraz kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W opinii posłów ze względu na przedmiotowy zakres działania Komisji uczestnictwo jej członków w tego typu spotkaniach jest zasadne.