Komisja Łączności z Polakami za Granicą

06
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

Komisja Łączności z Polakami za Granicą /LPG/ wysłuchała informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat bieżącej sytuacji polskich szkół na Ukrainie po zmianach wprowadzonych w ukraińskiej ustawie o oświacie.
Informację przedstawiła minister edukacji narodowej – Anna Zalewska oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Jacek Czaputowicz.
W dniu 28 września na Ukrainie weszła w życie nowa ustawa o edukacji, wprowadzając istotne zmiany w systemie oświaty. Dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie szczególnie trudne do akceptacji są przepisy wprowadzające zmiany w edukacji mniejszości narodowych. Dla zachowania praw polskiej mniejszości na Ukrainie polskie resorty MSZ podjęły dialog ze stroną ukraińską, którego celem jest zachowanie praw polskiej mniejszości w obszarze edukacji w języku polskim.
24 października między ministrami edukacji Polski i Ukrainy została podpisana deklaracja w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym. Nauka języka polskiego i nauka w języku polskim będą odbywały się w szkołach polskich na Ukrainie bez zmian. Deklaracja jest zwieńczeniem polsko-ukraińskich rozmów na temat ustawy oświatowej uchwalonej przez ukraiński parlament we wrześniu br.
W roku szkolnym 2016/2017 na Ukrainie języka polskiego uczyło się 50 815 uczniów, w tym ponad 20 000 uczy się języka polskiego jako języka obcego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Krzysztofa Grzelczyka na stanowisko Konsula Generalnego RP w Toronto.