Komisja Łączności z Polakami za Granicą

14
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

26 października 2017

Komisja Łączności z Polakami za Granicą /LPG/ wysłuchała informacji prezesa Związku Polaków w Niemczech na temat ograniczania emisji filmu dokumentalnego wyprodukowanego z okazji 95. rocznicy związku, na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Informację przedstawiła wiceprezes Związku Polaków w Niemczech – Anna Wawrzyszko.
Film dokumentalny o Związku Polaków w Niemczech przedstawia 95-letnią historię organizacji oraz jej aktualne problemy. Strona niemiecka argumentowała, że ograniczenie emisji filmu na terenie RFN uzasadnione jest niewywiązaniem się Związku – twórcy filmu – z umowy zawartej ze strona niemiecką w zakresie finansowania i treści dokumentu.
Po rozmowach przeprowadzonych przez przedstawicieli Związku przy udziale polskiego MSZ ze stroną niemiecką kwestie sporne zostały rozstrzygnięty w sposób satysfakcjonujący obie strony.

W zamkniętej części posiedzenia Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 7 w sprawie realizacji postanowień Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. w zakresie realizacji praw Polaków w Niemczech.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Jan Dziedziczak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Renata Szczęch.