Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

16
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

1 marca 2018

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /MNE/ rozpatrzyła wniosek prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Przedmiotem nowelizacji jest uznanie języka wilamowskiego za język regionalny.
Język ten jest używany jako autochtoniczny, rodzimy język lokalny w miasteczku Wilamowice należącym administracyjnie do powiatu bielskiego województwa śląskiego.
Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w powyższej sprawie.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono poseł Danutę Pietraszewską (PO).