Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

22
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

12 kwietnia 2018

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /MNE/ przeprowadziła dyskusję na temat znaczenia pamięci ludobójstwa Ormian (1915-1918) dla tożsamości mniejszości ormiańskiej w Polsce.
W ramach wprowadzenia do dyskusji stały doradca Komisji – dr hab. Lech Nijakowski przedstawił genezę, przebieg i skutki ludobójstwa Ormian, którego największe natężenie przypadło na lata 1915-1918, charakterystykę polityki negacjonizmu ludobójstwa Ormian konsekwentnie realizowanej przez władze tureckie oraz działania mniejszości ormiańskiej w Polsce mające na celu upamiętnienie ludobójstwa Ormian.
W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie dotyczące wymiaru i znaczenia corocznych Marszy Milczenia w Polsce, a także istotnego potępienia ludobójstwa Ormian przez Papieża Franciszka – podczas mszy w bazylice Świętego Piotra w 2015 r. Wspomniano także postać Bohdana Gębarskiego – Polaka, który w kwietniu 1965 r. wystosował szereg listów otwartych, w których nawoływał do pokojowego rozwiązania problemu Armenii Zachodniej.
W posiedzeniu uczestniczył prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Polskich Ormian Jan Abgarowicz.