Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

08
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 grudnia 2017

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /MNE/ kontynuowała dyskusję nad informacją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o realizacji w mediach publicznych audycji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w latach 2014-2017.
W dyskusji poruszano problem związany z kompetencjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w omawianej kwestii.
W związku z brakiem na posiedzeniu zaproszonych gości – przedstawicieli Rady Mediów Narodowych oraz Telewizji Polskiej S.A. – Prezydium Komisji postanowiło zwrócić się z pismem do tych instytucji o wyjaśnienia kwestii problematycznych dla przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.
W posiedzeniu uczestniczyła członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Elżbieta Więcławska-Sauk.