Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

21
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

 

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego /NPW/ rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2610).
Projekt dotyczy realizacji postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą m.in. odnośnie do: skrócenia procedury sądowo-administracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze, zmiany przepisów Kodeksu wyborczego w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych oraz ułatwienia powoływania urzędników wyborczych.
Komisja przyjęła poprawki ujednolicające, a także wprowadzające zasadę, że referendum lokalne nie może odbywać się w terminie wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta i organów jednostek samorządu terytorialnego.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – Lidia Burzyńska (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący Polskiej Komisji Wyborczej – Wojciech Hermeliński oraz szef Krajowego Biura Wyborczego – Magdalena Pietrzak.