Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

09
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 grudnia 2017

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego /NPW/ kontynuowała rozpatrywanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001).
Projekt sprowadza się głównie do zmian ustaw o samorządzie gminy, powiatu, województwa mających na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych – władzy samorządowej. Przewiduje również zwiększenie roli społeczeństwa w procesie wybierania organów pochodzących z wyborów powszechnych, a także w kontroli tego procesu i organów odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.:
– przekazywania przez przewodniczącego komisji wyborczej wojewódzkiemu komisarzowi wyborczemu protokołu z wyborów wraz z protokołami głosowania,
– procedury tworzenia dwóch lub więcej okręgów wyborczych na obszarze jednej gminy.
Zgłoszono wnioski mniejszości dotyczące skreślenia przepisów: dotyczących komisarzy wyborczych, wygaszenia kadencji i powołania nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego.
Komisja będzie kontynuować prace na kolejnym posiedzeniu.